Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την ανακαίνιση/ανακατασκευή 20+ πρατηρίων της JUGOPETROL AD στο Μαυροβούνιο.