Στις 15-01-2009 η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. διοργάνωσε φιλική συνάντηση με δημοσιογράφους του οικονομικού Τύπου στο εστιατόριο «ΑΓΟΡΑ» της Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με θέμα τις «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο των Μηχανικών και των Κατασκευών», την οποία διεξήγαγε για λογαριασμό της η εταιρία INTERVIEW