Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ παρέδωσε το έργο «Εσωτερική διαμόρφωση και κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου καταστήματος Saturn – Θεσσαλονίκη ΙΙ – East» της Media Saturn Hellas.