Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες εκσυγχρονισμού του καταστήματος της LIDL στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας