Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή νέου καταστήματος LIDL στο Χαϊδάρι Αττικής