Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες εκσυγχρονισμού του καταστήματος της LIDL στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.