Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε την προσθήκη κατ’ επέκταση του χώρου BAKE OFF στην υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων της LIDL στη Φιλαδέλφεια – Αθήνα.