Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε την προσθήκη κατ’ επέκταση καταστήματος LIDL στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.