Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες κατασκευής των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του καταστήματος της MediaMarkt στη Δυτική Θεσσαλονίκη