Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση υποδομών για την αναβάθμιση των χώρων στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη