Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τη διαμόρφωση υποδομών για την αναβάθμιση των χώρων στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη