Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε το έργο «Αποκατάσταση ζημιών πυρκαγιάς του κτιρίου της Microsoft Hellas επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι»