Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε το έργο “Ανέγερση πρατηρίου υγρών καυσίμων, με πλυντήριο, λιπαντήριο και εγκατάσταση υγραερίου, στην ΕΟ Καστοριάς-Εγνατίας Οδού” της ΕΚΟ ΑΒΕΕ στους Αμπελοκήπους Καστοριάς.