Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε τις οικοδομικές εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων και την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο νέο κατάστημα της MEDIA MARKT στη Δυτική Θεσσαλονίκη (απέναντι από το CITY GATE), το οποίο εκτείνεται σε επιφάνεια 5.200 τ.μ.