Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή του νέου καταστήματος της SPRIDER STORES A.E. στην οδό Σ. Νιάρχου 8, στα Ιωάννινα, επιφανείας 1.500 τ.μ.