Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε την αναδιαμόρφωση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του καταστήματος της SPRIDER STORES AE στο Αιγάλεω, Λ. Θηβών 279, επιφανείας 2.500 τ.μ., το οποίο εκτείνεται σε 3 επίπεδα.