Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε σε Κοινοπραξία το έργο «Προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις 522 πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στη Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Β. Αιγαίου, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών»