Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των καταστημάτων του κλάδου Πωλήσεων “Μακεδονίας – Θράκης” της Δ.Ε.Η. Α.Ε