Μετά από τριετή επιτυχημένη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας μας, πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS προκειμένου να γίνει η επαναπιστοποίηση για τη νέα τριετία 2009-2011. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε χωρίς παρατηρήσεις από τον φορέα. Η προσπάθεια της εταιρίας για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των έργων της συνεχίζεται.