Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε την Ανασυγκρότηση και Αποκατάσταση  των κτιρίων του Aleksandar’s Shaft στο Senjski Rudnik, ένα έργο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία