Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες εγκατάστασης και επέκτασης των Συστημάτων Πυρόσβεσης – Καταιονισμού στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου