Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε το έργο «Ανακαίνιση των Διοικητικών κτιρίων των Επιθεωρητών Αλιείας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυροβούνιο