Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε τα έργα «Ανακαίνιση καταστήματος Βότση» και «Ανακαίνιση καταστήματος Δραγούμη» της Εμπορικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη