Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε την πλήρη διαμόρφωση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του νέου καταστήματος της SPRIDER STORES στην Ξάνθη.