Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε το έργο «Εσωτερική διαμόρφωση και κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του νέου καταστήματος Saturn – Θεσσαλονίκη ΙΙ – East» της MediaSaturn Hellas.