Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ παρέδωσε το έργο «Διαμόρφωση κτιριακών χώρων» της CYTA HELLAS AE στο κατάστημα επί της οδού Εδμόνδου Ροστάν στη Θεσσαλονίκη, αποτελούμενο από ισόγειο και πατάρι.

09