Η θυγατρική μας εταιρία στη Σερβία Diastasi Construction d.o.o., ανέλαβε την κατασκευή αποθήκης για το εργοστάσιο ζάχαρης «Sajkaska AE», στο Ζάμπαλι της Σερβίας. Η «Sajkaska AE» είναι θυγατρική της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ).