Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ παρέδωσε το έργο «Εργασίες εκσυγχρονισμού του καταστήματος της LIDL στον Λαγκαδά» στη Θεσσαλονίκη.