DIASTASI SA has undertaken the modernisation works of LIDL store in Alexandria Imathias, Greece