DIASTASI SA undertook the works to modernize the LIDL store in Lagadas, Thessaloniki.