Νέα

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

00Εταιρικά

H ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ανέλαβε το έργο «Προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ειδών γραφειακού εξοπλισμού, ειδών εξοπλισμού προβολής και σήμανσης και μεταλλικών επενδύσεων 534 πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και τα νησιά της Ρόδου και της Κω, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών»

Media Markt – Θεσσαλονίκη

00Εταιρικά

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες κατασκευής των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του καταστήματος της MediaMarkt στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Media Markt – Θεσσαλονίκη

00Εταιρικά

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες κατασκευής των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του καταστήματος της MediaMarkt στη Δυτική Θεσσαλονίκη

UN Eco Building – Podgorica

00Εταιρικά

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε στην Podgorica του Μαυροβουνίου τις εργασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης περίφραξης σε κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

partner_UNDP-653x366_c

Media Markt – Λάρισα

00Εταιρικά

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε τις εργασίες κατασκευής των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του καταστήματος της MediaMarkt στην Λάρισα

McDonald’s – Novi Sad, Σερβία

00Εταιρικά

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ανέλαβε την κατασκευή του νέου καταστήματος των McDonald’s εντός του εμπορικού κέντρου “Big Novi Sad” στο Novi Sad της Σερβίας

 

Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

00Εταιρικά

H ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο «Προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση ειδών γραφειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού ειδών προβολής και σήμανσης, μεταλλικών επενδύσεων στις όψεις 522 πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στη Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Β. Αιγαίου, καθώς επίσης και όλες τις αναγκαίες αποξηλώσεις σημάνσεων, μεταλλικών επενδύσεων και λοιπών κατασκευών»

ΧΑΝΘ

00Εταιρικά

H ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή του Μονώροφου Κτιρίου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του Κοινωφελούς Σωματείου της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ) στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Μέγας Αρωγός: Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης

Microsoft Hellas – Μαρούσι, Αθήνα

00Εταιρικά

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ολοκλήρωσε το έργο «Αποκατάσταση ζημιών πυρκαγιάς του κτιρίου της Microsoft Hellas επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι»

ΤΕΜΕΣ Α.Ε. – Μεσσηνία

00Εταιρικά

H ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή του κτιρίου διαμονής προσωπικού της ΤΕΜΕΣ ΑΕ (Κτίριο Προσωπικού της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας – Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού) στη Μεσσηνία