ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. – Ανέγερση Πρατηρίων

HPIM0763.JPGOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAHPIM0746.JPGHPIM0750.JPGnew246PENTAX ImagePENTAX Image

Περιγραφή ακινήτου

ΙΩΝΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • Πρατήριο υγρών καυσίμων – Αποθήκη υλικών – Κτίριο γραφείων διοίκησης

 

ΠΥΛΑΙΑ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ)

 • Περιβάλλων χώρος: 2.900μ²
 • Σταθμός διανομής υγρών καυσίμων: 350μ²
 • Σταθμός αυτοκινήτων: 3 x 240μ²

Σταθμός Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης και Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

 • Περιβάλλον Χώρος: 520μ²
 • Κατάστημα: 199μ²
 • Σκέπαστρο Αλουμινίου: 150μ²

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 • Περιβάλλων χώρος: 2000μ²
 • Σταθμός διανομής υγρών καυσίμων: 575μ²
 • Κατάστημα: 172μ²
 • Πλυντήριο τούνελ: 100μ²

 

ΝΕΑ ΡΕΔΑΙΣΤΟΣ

 • Περιβάλλων χώρος: 4000μ²
 • Σταθμός υγρών καυσίμων:80μ²

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

 • Περιβάλλων χώρος: 5000μ²
 • Σταθμός υγρών καυσίμων:120μ²

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 • Περιβάλλων χώρος: 7000μ²
 • Αναψυκτήριο: 100μ²
 • Σταθμός υγρών καυσίμων Α: 180μ²
 • Σταθμός υγρών καυσίμων Β: 200μ²

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • Περιβάλλων χώρος: 11000μ²
 • Σταθμός διανομής υγρών καυσίμων: 300μ²
 • Κτίριο αποθήκης ανταλλακτικών και κτίριο γραφείων διοίκησης προσωπικού: 600μ²

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 • Περιβάλλων χώρος: 6.500μ²
 • Κατάστημα: 355μ²
 • Στέγαστρα αντλιών: 300μ²

 

ΕεΕδεικτικές Εργασίες:

Οικοδομικές Εργασίες

 • Κατεδάφιση κτιρίου, αποξηλώσεις δεξαμενών καυσίμων, στεγάστρου, αντλιών, σηματολογίας, δαπέδου πλατείας, νησίδας αντλιών και περίφραξης, εκσκαφές, επιχώσεις, κράσπεδα, περίφραξη, δεξαμενές, απορροφητικός και σηπτικός βόθρος, εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, μονώσεις, χωματουργικές εργασίες, κουφώματα, αλουμίνια, χρωματισμοί, μεταλλική κατασκευή, σιδηροκατασκευές, επικαλύψεις με πάνελ, σιδηροκατασκευές όψεων, ξηρά δόμηση, etalbond, πλακίδια δαπέδου, πλακίδια τοίχου, πλυντήριο/λιπαντήριο, τοποθέτηση σημάτων, καθαριότητες,  κράσπεδα, περίφραξη, δάπεδα κυκλοφορίας, ελαιολασποσυλλέκτης, δεξαμενές, απορροφητικός και σηπτικός βόθρος, εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, μονώσεις, χωματουργικές εργασίες, κουφώματα αλουμίνια, χρωματισμοί, μεταλλική κατασκευή, σιδηροκατασκευές, επικαλύψεις με πάνελ, σιδηροκατασκευές όψεων, ξηρά δόμηση, etalbond, τοποθέτηση σημάτων, καθαριότητες.

Περιβάλλον Χώρος

 • Εκσκαφές, επιχώσεις, αμμοχάλικο, 3Α, βιομηχανικό δάπεδο, σταμπωτό, ασφαλτόστρωση, κυκλοφορική σύνδεση κόμβου, δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης, κράσπεδα, βιομηχανικά δάπεδα κυκλοφορίας, σταμπωτό δάπεδο.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης, δίκτυο καυσίμων, αντλίες καυσίμων, γειώσεις, αυτόματη πόρτα, βοηθητικός εξοπλισμός, φωτισμός περιβάλλοντος χώρου, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, εγκατάσταση κλιματισμού, συστήματα αυτοματισμών, βοηθητικός εξοπλισμός, φωτισμός περιβάλλοντος χώρου και κόμβου, εγκατάσταση κλιματισμού, απομακρυσμένη πλήρωση δεξαμενής καυσίμων, δίκτυο πεπιεσμένου αέρα, φλογοπαγίδες, σύστημα ανάκτησης ατμών, θεμελιακή γείωση.

Λεπτομέρειες ακινήτου

 • Date:Ιούνιος 22, 2015
 • 0
 • Share on: