Ν.Α.Τ.Ο. Στρατόπεδο Κόδρα – Θεσσαλονίκη

logo_image

Περιγραφή ακινήτου

Ν.Α.Τ.Ο. Στρατόπεδο Κόδρα – Εγκαταστάσεις Ο.Λ.Θ.

Ανακαίνιση γραφείων

  • Χωρίσματα γυψοσανίδας, πόρτες με μηχανισμό Simplex lock, μπάρες ασφαλείας σε πόρτες και παράθυρα, φίλτρα ασφαλείας στα παράθυρα, αλουμινοκατασκευές, βαφές, ηλεκτρολογική-υδραυλική εγκατάσταση, είδη υγιεινής, κλιματισμός με split units.

Βελτίωση εγκαταστάσεων ασφαλείας

  • Τοποθέτηση αυτόματης μπάρας εισόδου, βαρέων μεταλλικών θυρών, μπετονένιων εμποδίων, σιδηρών εμποδίων.

Υπαίθριος υποσταθμός Μ.Τ. 500KVA

  • Κιόσκι, Μ/Σ, κυψέλες Μ.Τ, γενικός πίνακας Χ.Τ, καλωδιώσεις Μ.Τ. και Χ.Τ, εκσκαφές, συνδέσεις με υπάρχοντες πίνακες, κατασκευή νέων πινάκων, σύνδεση με Η/Ζ.

Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές, ύδρευσης και αποχέτευσης σε συμπλέγματα containers υποδοχής ανθρώπων.

Κατασκευή βάσεων για τη τοποθέτηση των containers.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 19, 2015
  • 0
  • Share on: