Βάλκαν Έξπορτ Α.Ε. – Θεσσαλονίκη

valkanexport101-big

Περιγραφή ακινήτου

Βάλκαν Έξπορτ Α.Ε. – Βιομηχανία Ξύλου – Θεσσαλονίκη

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΝΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ»

Πυροσβεστικό δίκτυο

  • Συγκρότημα (Η/Κ 50ΗΡ, Π/Κ 65ΗΡ), δίκτυο πυρόσβεσης νέων αποθηκών και περιβάλλοντος χώρου.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

  • Δίκτυα και πίνακες φωτισμού, ηλεκτρολογική παροχή πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 16, 2015
  • 0
  • Share on: