ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. Διυλιστήριο – Θεσσαλονίκη

eko-logo

Περιγραφή ακινήτου

EKO Commercial & Industrial S.A. – Refinery- Thessaloniki

Μηχανολογικές εργασίες

Δίκτυα σωληνώσεων

  • Σύνδεση κατάθλιψης C102 με γραμμή προς R106, καθαρισμός σωληνώσεων στις διασταυρώσεις του διυλιστηρίου, εργασίες στη γραμμή Η2S04, εργασία τοποθέτησης αναμονών στο κύκλωμα του Τ101, εγκατάσταση βανών, κατασκευή του δικτύου συμπυκνωμάτων του διυλιστηρίου, τροφοδοσία υδρογόνου στο διυλιστήριο από το εργοστάσιο καυστικών και χλωρίου, σύνδεση κατάθλιψης Ρ108 με είσοδο Τ-160, σύνδεση κατάθλιψης C102 με γραμμή προς C106, αντικατάσταση τμημάτων σωληνώσεων κατά την γενική συντήρηση, κατασκευή συλλεκτών αποστράγγισης ελαιωδών, αποκατάσταση σωληνώσεων στις δεξαμενές ΤΚ-1041 και ΤΚ-1042, συντήρηση βανών αναγέννησης του καταλύτη κατά την γενική συντήρηση.

Εργασίες στις δεξαμενές

  • Ογκομέτρηση κυλινδρικής δεξαμενής ΤΚ-846, επισκευή ρωγμών δοχείου ΤΚ-50, εφαρμογή 13 κοχλιών μπαρών πυθμένων, στους πυθμένες των cells, άνοιγμα του πύργου Τ-5, άδειασμα, packing, έλεγχος, γέμισμα, άνοιγμα και καθαρισμός των δοχείων κατά την γενική συντήρηση, επιθεώρηση ποδαρικών σφαιρικών δεξαμενών 816-817.

Σιδηροκατασκευές

  • Πατάρια στα δοχεία ημερήσιας αποθήκευσης στο εργοστάσιο PVC, κιγκλιδώματα, οικίσκος αλουμινίου.

Διάφορες κατασκευές

  • Κατασκευή και αντικατάσταση τμήματος αεραγωγών στον κάτω όροφο των cells, εργασίες στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου διοίκησης, πλατφόρμα για το δοχείο μερκαπτάνης, κατασκευή απαγωγέα καυσαερίων του χημείου, αποξήλωση αεροκώδωνα βενζίνης στο ΤΤL.

Γενική συντήρηση και επισκευή του πύργου ψύξης

Ηλεκτρολογικές εργασίες

  • Ηλεκτρολογικές εργασίες για φόρτωση βενζινών, αντικατάσταση στηριγμάτων ηλεκτρολογικών σωλήνων, εγκατάσταση ηλεκτρικών γραμμών, κινητήρων, τερματικού ενδοεπικοινωνίας και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην περιοχή αποβλήτων της ΕΘΥΛ, επισήμανση καλωδίων μεταξύ πινάκων.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 21, 2015
  • 0
  • Share on: