Ηλεκτρονική Α.Ε. – Θεσσαλονίκη

Camera00750010001900300001

Περιγραφή ακινήτου

Οικοδομικές εργασίες

  • Καθαιρέσεις, εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, μονώσεις, δάπεδα με πλακίδια, χωματουργικές εργασίες, ψευδοροφές, κουφώματα, αλουμινοκατασκευές, χρωματισμοί, μεταλλική κατασκευή, σιδηροκατασκευές, επικαλύψεις με πάνελ, κατασκευή κουπαστής, μόνωση EPDM, σιδηροκατασκευές όψεων, κλιμακοστάσιο.

Περιβάλλον χώρος

  • Ασφαλτόστρωση, βιομηχανικό δάπεδο, πλάκες πεζοδρομίου, κατασκευή ράμπας.

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, κλιματισμός, φωτισμός περιβάλλοντος χώρου, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, εγκατάσταση κλιματισμού, εγκατάσταση δορυφορικών και συμβατικών συστημάτων τηλεόρασης.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Περιβάλλων χώρος:1.700μ²
  • Κατάστημα:3.000μ²
  • Date:Ιούνιος 16, 2015
  • 0
  • Share on: