Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. – Αλεξανδρούπολη

Photo_01Hellenic Recovery Recycling Corporation - Alexandroupoli

Περιγραφή ακινήτου

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Αλεξανδρούπολης

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Εξαερισμού

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

  • Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού-εξαερισμού στις καμπίνες διαλογής αποτελούμενο από αντλία θερμότητας και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες ,δίκτυο αεραγωγών, στόμια, μονώσεις,
  • Εγκατάσταση ανεμιστήρων εξαερισμού ελεγχόμενων από inverters
  • Εγκατάσταση συστήματος συγκράτησης σκόνης (φιλτρομοναδας) αποτελούμενο από φίλτρο, ανεμιστήρα, δίκτυο αεραγωγών, χοάνες αναρρόφησης, dumpers,
  • Εγκατάσταση συστήματος υδρονέφωσης για την συγκράτηση σκόνης και απόσμησης,
  • Νέος ηλεκτρολογικός πινάκας

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 22, 2015
  • 0
  • Share on: