Ελληνική Εταιρία Αξιοποιήσης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

Περιγραφή ακινήτου

Κατασκευή πυράντοχης βαφής για τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κέρκυρας, Καρδίτσας και Καλαμάτας.

Οι εργασίες έλαβαν μέρος σε λειτουργούσες μονάδες και περιελάμβαναν:

Επιμελημένο καθαρισμό των σιδηροκατασκευών.

Αγρίεμα της υπάρχουσας βαφής και εφαρμογή της πυράντοχης βαφής σε πάχη που ορίζονται από τον προμηθευτή του πυράντοχου χρώματος και εγκρίνονται από τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 16, 2015
  • 0
  • Share on: