Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. – Καρδίτσα

Hellenic Recovery Recycling Corporation - KarditsaHellenic Recovery Recycling Corporation - KarditsaHellenic Recovery Recycling Corporation - KarditsaHellenic Recovery Recycling Corporation - KarditsaHellenic Recovery Recycling Corporation - KarditsaHellenic Recovery Recycling Corporation - KarditsaHellenic Recovery Recycling Corporation - Karditsa

Περιγραφή ακινήτου

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Καρδίτσας

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Πυροσβεστικό συγκρότημα, δίκτυο καταιονισμού κατηγορίας μεγάλου κινδύνου, δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών, εγκατάσταση νέων δεξαμενών πυρόσβεσης, μονώσεις σωληνώσεων.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Εξαερισμού

Οικοδομικές εργασίες

Κατασκευή καμπίνων διαλογής & προ-διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Εξαερισμός εργοστασίου, τοποθέτηση φίλτρων ενεργού άνθρακα, σύστημα κλιματισμού καμπίνων διαλογής & προ-διαλογής, εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα και υποπινάκων, εγκατάσταση ηλεκτρολογικών σχαρών, καλωδιώσεις, πυρανίχνευση καμπίνων διαλογής & προ-διαλογής, εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων και φωτισμού ασφαλείας.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 10, 2015
  • 0
  • Share on: