ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ

WP_20151118_13_49_53_Pro.jpKDAI KERKYRgNEW KDAI WP_20151118_18_18_25_ProWP_20151118_11_24_51_ProWP_20151118_15_44_37_ProWP_20151118_18_18_53_Pro

Περιγραφή ακινήτου

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

 

Οικοδομικές εργασίες
 • Κατασκευή μεταλλικής κατασκευής από διάφορες διατομές μορφοσίδηρου
 • Προμήθεια και τοποθέτηση πάνελ πολυουρεθάνης
 • Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου με τζάμια.
Μηχανολογικές εργασίες
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και σύνδεσή της με την κλιματιστική μονάδα προσαγωγής επιστροφής αέρα, η οποία μέσω δικτύου αεραγωγών και στομίων κλιματίζουν τον χώρο διαλογής.
 • Αποξήλωση επανατοποθέτηση ρυθμιζόμενου ανεμιστήρα εξαερισμού και κατασκευή νέου δικτύου αεραγωγών απαγωγής αέρα για την απώθηση της δυσοσμίας.
 • Αποξήλωση, επανατοποθέτηση, τροποποίηση δικτύου αεραγωγών για την αναρρόφηση και κατακράτηση της σκόνης και προμήθεια τοποθέτηση χοανών λήψης σκόνης.
Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Πίνακας Κλιματισμού-Αυτοματισμού Καμπίνας, Πίνακας Φωτισμού Ρευματοδοτών Καμπίνας
 • Προμήθεια τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED καμπίνας, μονοφασικών & τριφασικών ρευματοδοτών, διακοπτών έναυσης φωτιστικών σωμάτων.
 • Προμήθεια τοποθέτηση πυρανιχνευτών καπνού, κομβίων χειροκίνητου συναγερμού πυρκαγιάς, σειρήνας συναγερμού πυρκαγιάς.
 • Καλωδιώσεις ισχυρών ασθενών ρευμάτων.
 • Μετακίνηση πυρανιχνευτών δέσμης καπνού.

 

Λεπτομέρειες ακινήτου

 • Date:Ιούνιος 22, 2015
 • 0
 • Share on: