Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. – Ηράκλειο

KDAY_1Hellenic Recovery Recycling Corporation - HeraklionHellenic Recovery Recycling Corporation - HeraklionHellenic Recovery Recycling Corporation - HeraklionHellenic Recovery Recycling Corporation - HeraklionHellenic Recovery Recycling Corporation - Heraklion

Περιγραφή ακινήτου

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου
Προμήθεια και Εγκατάσταση Επέκτασης Πυρόσβεσης – Συστήματος Καταιονισμού

Μηχανολογικές εργασίες

  • Πυροσβεστικό συγκρότημα, δίκτυο καταιονισμού κατηγορίας μεγάλου κινδύνου, δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών, εγκατάσταση νέων δεξαμενών πυρόσβεσης, μονώσεις σωληνώσεων, δικτυο δοκιμής πυροσβεστικού.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

  • Πίνακας συναγερμού, νέα παροχή αντλιοστασίου και πυροσβεστικού συγκροτήματος, πίνακας και καλωδιώσεις αντλιοστασίου, πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήματος, σύνδεση βανών πεταλούδας και πιεζοστατών.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 10, 2015
  • 0
  • Share on: