Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε. – Θεσσαλονίκη

Περιγραφή ακινήτου

Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε. – Γεωργικά Φάρμακα – ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκη

Μηχανολογικές εργασίες

Κατασκευή ανοξείδωτων κώνων επεξεργασίας προϊόντος

Μοντάρισμα νέας μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας προϊόντων

  • Μεταφορά μηχανημάτων, σιδηροκατασκευές στήριξης και τοποθέτηση. Συμπληρωματικές κατασκευές μηχανημάτων. Συστήματα εξαερισμού μέσω ειδικών φίλτρων. Πατάρια περιφερειακά των μηχανημάτων, μεταλλική σκάλα επίσκεψης μηχανημάτων με τα αντίστοιχα πλατύσκαλα συνολικού ύψους 9m.

Πυροσβεστικό δίκτυο

  • Συγκρότημα (Η/Κ 40ΗΡ και Π/Κ 45ΗΡ), δίκτυο πυρόσβεσης.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Υποσταθμός Μέσης Τάσης 400KVA

  • Μετασχηματιστής, κυψέλες Μ.Τ., αντιστάθμιση ισχύος, παραλληλισμός με υπάρχοντα υποσταθμό, πίνακες Χ.Τ., καλωδιώσεις Μ.Τ. και Χ.Τ.

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 200KVA

  • Πλήρως αυτοματοποιημένα με όλα τα εξαρτήματα, δεξαμενή πετρελαίου, πεδίο ισχύος διακοπτών με μοτέρ τηλεχειρισμού για την αυτόματη μεταγωγή ΔΕΗ – Η/Ζ, ηλεκτρολογική εγκατάσταση ζεύγους-πεδίου μεταγωγής, τρίγωνο γείωσης.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 19, 2015
  • 0
  • Share on: