Λητώ Α.Ε. – Αθήνα (Καταστήματα Κηφισιάς & Αλίμου)

CameraCameraLeto S.A. - AthensLeto S.A. - AthensLeto S.A. - AthensLeto S.A. - Athens

Περιγραφή ακινήτου

ΛΗΤΩ Α.Ε. – Πολυκατάστημα Βρεφικών Ειδών 

1. Εργασίες ανακατασκευής νέου πολυκαταστήματος ΛΗΤΩ στον Αλιμο Αττικής

 • Κατάστημα: 2.450μ²
 • Περιβάλλων χώρος: 510μ²

Οικοδομικές εργασίες

 • Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, αδιατάρακτη κοπή, σκυροδετήσεις, μεταλλικές κατασκευές, τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή, σοβατίσματα, γέμισμα δαπέδων με ελαφρομπετό, τοποθέτηση πλακιδίων, χωρίσματα από γυψοσανίδα, χρωματισμοί, πόρτες πυράντοχες, ψευδοροφές, ξυλουργικά, ρολά, αυτόματη πόρτα, αλουμίνια, πλάκες πεζοδρομίου, μονώσεις δώματος, etalbond.

Μηχανολογικές εργασίες

 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις,ύδρευση, αποχέτευση,κλιματισμός, αεραγωγοί, ψυκτικές μονάδες, ηχοπαγίδες, σύστημα VRV, μονώσεις, σύστημα πυρόσβεσης (αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος springler, μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο), ηχοπετάσματα.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

 • Καλωδιώσεις, σχάρες, κανάλια LEGRAND, πίνακας διανομής, φωτιστικά, φωτιστικά ασφαλείας, σύστημα πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, καλωδιώσεις, τηλεφωνικό δίκτυο, σύνδεση Rack, σύστημα μεγαφωνικής εγκατάστασης, κεντρικός ενισχυτής, μεγάφωνα,ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος UPS,σύστημα ασφαλείας.

 

2. Εργασίες ανακατασκευής  πολυκαταστήματος ΛΗΤΩ στην Κηφισιά Αττικής

Οικοδομικές εργασίες

 • Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, μεταλλικές κατασκευές, τοποθέτηση πλακιδίων, χωρίσματα από γυψοσανίδα, χρωματισμοί, γυάλινες πόρτες, υαλοπετάσματα, ψευδοροφές, αυτόματη πόρτα, αλουμίνια, πλάκες πεζοδρομίου, μονώσεις δώματος.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

 • Καλωδιώσεις, παροχές φωτισμού, συντήρηση δικτύου.

Λεπτομέρειες ακινήτου

 • Κατάστημα:1.385μ²
 • Date:Ιούνιος 22, 2015
 • 0
 • Share on: