Mediterranean Cosmos

Mediterranean CosmosMediterranean CosmosMediterranean CosmosMediterranean CosmosMediterranean CosmosMediterranean CosmosMediterranean CosmosMediterranean CosmosMediterranean CosmosMediterranean Cosmos

Περιγραφή ακινήτου

Διαμόρφωση υποδομών για την αναβάθμιση των χώρων στάθμευσης
Περιβάλλων χώρος : 92.000m ²

Οικοδομικές εργασίες

Κρασπεδώσεις και πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, εκσκαφές και καθαιρέσεις, ασφαλτόστρωση, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, διάνοιξη και επίχωση, μικροχάντακος, κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα.

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Κατασκευή δικτύου φωτισμού, κατασκευή δικτύου ελέγχου parking (PMS), καλώδια οπτικής ίνας, τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 10, 2015
  • 0
  • Share on: