Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου Α.Ε. – Κιλκίς

Untitled989

Περιγραφή ακινήτου

Μηχανολογικές εργασίες

Σύστημα ατμού

 • Δύο ατμολέβητες 4.000kgr/hr, αποσκληρυντές, δεξαμενή συμπυκνωμάτων, συλλέκτης ατμού, ατμοφράκτες, ατμοπαγίδες, ασφαλιστικά, αυτοματισμοί, δίκτυο υγραερίου (LPG), δίκτυα σωληνώσεων, μονώσεις δικτύων-δεξαμενής.

Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού θέρμανσης γραφείων

 • Εναλλάκτης ατμού-νερού 500.000kcal/hr, συλλέκτες, κυκλοφορητές, βάνες, ατμοφράκτες, ατμοπαγίδα, θερμοστατική βάνα, δοχεία διαστολής, μονώσεις σωληνώσεων-εναλλάκτη, δίκτυα σωληνώσεων ατμού, συμπυκνωμάτων.

Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού πλύσης των χώρων παραγωγής

 • Μπόιλερ ζεστού νερού 150.000kcal/hr, δίδυμο αντλητικό συγκρότημα 20ΗΡ, συλλέκτες, βάνες, αντεπίστροφα, ασφαλιστικά, μονώσεις σωληνώσεων-μπόιλερ, δίκτυα σωληνώσεων.

Σύστημα τροφοδοσίας με κρύο νερό εργοστασίου

 • Αντλητικό συγκρότημα 20ΗΡ.

Πυροσβεστικό δίκτυο

 • Συγκρότημα (Η/Κ 40ΗΡ και Π/Κ 45ΗΡ), δίκτυο πυρόσβεσης.

Σύστημα τροφοδοσίας λαδιού εργαστασίου

 • Δεξαμενές λαδιού από PVC, αντλητικό λαδιού, δίκτυο σωληνώσεων.

Σύστημα ψύξης γραφείων

 • Υδρόψυκτος ψύκτης 100RT, ψυχροστάσιο, δίκτυο σωληνώσεων.

Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα

 • Αεροσυμπιεστές, ψύκτης, μεταψύκτης, φίλτρα και μεταφίλτρα.

Τοποθέτηση μηχανημάτων εργαστασίου

Διάφορες κατασκευές

 • Γερανογέφυρα 1500kgr και περιστρεφόμενη γερανογέφυρα 500kgr.

Σιδηροκατασκευές

 • Βάσεις μηχανημάτων και στηρίγματα δικτύων.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Υποσταθμός Μέσης Τάσης 800KVA

 • Μετασχηματιστής, κυψέλες Μ.Τ., γενικός πίνακας Χ.Τ., αντιστάθμιση ισχύος, καλωδιώσεις, Μ.Τ. και Χ.Τ., τρίγωνο γείωσης.

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 500KVA

 • Πλήρως αυτοματοποιημένο με όλα τα εξαρτήματα, δεξαμενή πετρελαίου, πεδίο ισχύος διακοπτών με μοτέρ τηλεχειρισμού για την αυτόματη μεταγωγή ΔΕΗ – Η/Ζ, ηλεκτρολογική εγκατάσταση ζεύγους-πεδίου μεταγωγής, τρίγωνο γείωσης.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κίνησης και φωτισμού

 • Καλωδιώσεις φωτισμού εργοστασίου-γραφείων, ισχύος εργοστασίου, αυτοματισμοί, ηλεκτρολογικοί πίνακες ισχύος και αυτοματισμού εργοστασίου-γραφείων.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων

 • Σύστημα πυρανίχνευσης εργοστασίου και γραφείων, τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο DATA.

Ηλεκτρολογικά βιολογικού

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες στο βιολογικό καθαρισμό, ανακατασκευή ηλεκτρολογικού πίνακα βιολογικού καθαρισμού.

Λεπτομέρειες ακινήτου

 • Date:Ιούνιος 19, 2015
 • 0
 • Share on: