Υιοί Σαραμουρτσή Α.Β.Ε.Ε. – Θεσσαλονίκη

logo

Περιγραφή ακινήτου

Υιοί Σαραμουρτσή Α.Β.Ε.Ε. – Πτηνοτροφείο – Νεοχωρούδα, Θεσσαλονίκη

Λεβητοστάσιο

 • Ατμολέβητας 1000kgr/hr, αποσκληρυντές, δεξαμενή συμπυκνωμάτων, συλλέκτης ατμού, αυτοματισμοί, δίκτυα σωληνώσεων, δίκτυο υγραερίου (LPG), ατμοφράκτες, ατμοπαγίδες, ασφαλιστικά, μονώσεις δικτύων-δεξαμενών.

Πυροσβεστικό δίκτυο

 • Συγκρότημα (Η/Κ 40ΗΡ, Π/Κ 45ΗΡ), δίκτυο πυρόσβεσης.

Τοποθέτηση μηχανημάτων συγκροτήματος Redering

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα 20ΗΡ

Βιομηχανική ψύξη

 • Ψυχροστάσιο και μηχανοστάσιο για τούνελ κατάψυξης με χρησιμοποίηση αμμωνίας (συμπιεστές, σωληνώσεις, δεξαμενή αμμωνίας, αυτοματισμοί).

Δίκτυα σωληνώσεων

 • Ατμού, πλύσης εργοστασίου, πεπιεσμένου αέρα, redering, αμμωνίας, ζεστού νερού, μεταφοράς υποπροϊόντων, μονώσεις δικτύων.

Ανοξείδωτες σιδηροκατασκευές

 • Στήριξη συστήματος διακίνησης προϊόντων.
  Βάσεις μηχανημάτων παραγωγής, στηρίγματα δικτύων.

Ανοξείδωτες κατασκευές μηχανημάτων- τροποποιήσεις μηχανημάτων

 • Βοηθητικά μηχανήματα πτηνοσφαγείων, σύστημα αποθήκευσης και μεταφοράς υποπροϊόντων προς redering (δεξαμενή – κοχλίες – ηλεκτροκινητήρες – αυτοματισμοί), δεξαμενή αίματος, μηχανισμός πόρτας στη δεξαμενή πτερών. Μετατροπή στο σύστημα κίνησης κοχλιών της δεξαμενής πτερών.

Τοποθέτηση μηχανημάτων παραγωγής εργοστασίου σε συνεργασία με Ολλανδό τεχνικό.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας.

Ψυκτικοί Θάλαμοι

 • Βάσεις αεροψυκτήρων, αεροψυκτήρες.

Λεπτομέρειες ακινήτου

 • Date:Ιούνιος 19, 2015
 • 0
 • Share on: