ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Β.Ε.Ε. – Χαλυβουργείο – Θεσσαλονίκη

sidenor-logo-2013-454280

Περιγραφή ακινήτου

Ηλεκτρολογικές εργασίες μετατροπής των αντλιοστασίων με αποξηλώσεις και νέες εγκαταστάσεις καλωδίων Μ.Τ. και Χ.Τ., μετασχηματιστών, πινάκων Μ.Τ. μέχρι την πλήρη λειτουργία.

Πίνακες χαμηλής τάσης.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 19, 2015
  • 0
  • Share on: