ΤΕΜΕΣ Α.Ε. – Costa Navarino

Temes S.A. – Costa NavarinoTemes S.A. – Costa NavarinoTemes S.A. – Costa NavarinoTemes S.A. – Costa NavarinoTemes S.A. – Costa NavarinoTemes S.A. – Costa Navarino

Περιγραφή ακινήτου

ΤΕΜΕΣ Α.Ε. – Costa Navarino
Κατασκευή τεσσάρων ανεξάρτητων διώροφων κατοικιών συνολικής επιφανείας 3,331μ²

Οικοδομικές εργασίες

  • Χωματουργικές εργασίες, μεταλλικός σκελετός είναι, εξωτερική τοιχοποιία, επένδυση εξωτερικών τοίχων με το σύστημα της θερμοπρόσοψης και  σημειακά με πέτρες, επιχρίσματα  θερμοπρόσοψης,  δάπεδα με πλακίδια και μάρμαρα, εσωτερικά τοιχοπετάσματα από γυψοσανίδες, ψευδοροφές, κουφώματα αλουμινίου και πόρτες ασφαλείας, χρωματισμοί, Στο δώμα, όπου τηρήθηκε η διαδικασία της ανεστραμμένης μόνωσης , πέργκολες, μεταλλικα κιγκλιδώματα και διακοσμητικά υποστυλώματα όψεων, σιδηρουργικά, ξύλινα κουφώματα και ερμάρια κουζίνας – ιματιοθήκες.

Περιβάλλον χώρος

  • Εκσκαφές, επιχώσεις, επίστρωση ασφάλτου ,  επίστρωση με διάτρητους κυβόλιθους, περίφραξη, φύτευση.

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης, φωτισμός κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, πυρανίχνευση, εγκατάσταση κλιματιστικών, αντικεραυνική προστασία, ασθενή ρεύματα, Data- Voice,  άρδευση, βιολογικός καθαρισμός.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Συνολική επιφάνεια:3,331μ²
  • Date:Ιούνιος 22, 2015
  • 0
  • Share on: