Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Περιγραφή ακινήτου

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης 1000KVA

Επέκταση υπάρχοντος Υ/Σ με τοποθέτηση δύο μετασχηματιστών 1000KVA και 800KVA, κυψελών Μ.Τ. καλωδιώσεων Χ.Τ. και Μ.Τ., πινάκων Χ.Τ., αντιστάθμιση ισχύος.

Αλλαγή μετασχηματιστή και τοποθέτηση νέου 1000KVA, κυψέλες Μ.Τ., καλωδιώσεις Μ.Τ. και Χ.Τ., πίνακες Χ.Τ.

Λεπτομέρειες ακινήτου

  • Date:Ιούνιος 19, 2015
  • 0
  • Share on: