Μονάδα Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Αλιευμάτων – Καβάλα

112

Περιγραφή ακινήτου

Τουρναβίτης Α.Β.Ε.Ε. – Μονάδα Επεξεργασίας και Αποθήκευσης Αλιευμάτων – Καβάλα

Οι εργασίες έγιναν επί υπάρχοντος φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οικοδομικές εργασίες

 • Τοιχία προστασίας πάνελ ύψους 50εκ. περιμετρικά και εσωτερικά του κτιρίου από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, στοκάρισμα και επάλειψη με ρητίνες αυτών.
  Θερμομονωτικά πάνελ (κτιρίου παραγωγής – ψυκτικών θαλάμων).
  Βιομηχανικό δάπεδο (αντιμυκητικές – υγειονομικές καμπύλες, αυτοεπιπεδούμενες ρητίνες πάχους 5mm, πολυουρεθανικές ρητίνες, εποξειδικό ρητινοκονίαμα).
  Ράμπες εισόδου ισογείου και ορόφου, φρεάτιο ανελκυστήρα.
  Πλήρη εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα τριών στάσεων ανυψωτικής ικανότητας 2.500 κιλών.
  Κατασκευή μεταλλικού παταριού 250μ2, μεταλλική κατασκευή κάλυψης εισόδων.
  Διαμόρφωση εισόδων ισογείου και ορόφου 100μ2.
  Βιομηχανικές θύρες εισόδων σπαστές από διπλά ενισχυμένα ατσαλόφυλλα και ενδιάμεση μόνωση πολυουρεθάνης.
  Βιομηχανική θύρα εισόδου ψυχροστασίου από ενισχυμένα ατσαλόφυλλα, μεταλλικές θύρες εισόδων βοηθητικών χώρων.
  Φυσούνες στις εισόδους ισογείου και ορόφου.
  Αυτόματες ράμπες ανυψωτικής ικανότητας 5 τόνων στις εισόδους ισογείου και ορόφου.

Σύστημα Βιομηχανικής ψύξης-κλιματισμού χώρων παραγωγής

Ψυχροστάσιο

 • Επτά (7) συμπιεστές (με τα αντίστοιχα πάνελ ελέγχου), δοχεία λαδιού φρέοντος, υδρόψυκτος συμπυκνωτής, δίκτυα σωληνώσεων, μονώσεις.

Ψυκτικοί θάλαμοι

 • Έντεκα (11) αεροψυκτήρες, δίκτυα σωληνώσεων, μονώσεις.

Κλιματισμός

 • Δίκτυο με υφασμάτινους αεραγωγούς (1.000μ2), δίκτυο σωληνώσεων, μονώσεις.

Ηλεκτρονικός έλεγχος

 • Ανάπτυξη αυτοματισμού ελέγχου συστήματος ψύξης-κλιματισμού.
  Πίνακας ελέγχου ψύξης-κλιματισμού με εφαρμογή PLC, χειριστήριο για παράλληλο χειρισμό με τον κεντρικό πίνακα και σύνδεση αυτών.
  Σύστημα ελέγχου της μονάδας με εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή (PC) και ειδικού προγράμματος SCADA για την απεικόνιση της εγκατάστασης και την λήψη πληροφοριακών στοιχείων (καταγραφή θερμοκρασιών, κατάσταση λειτουργίας μηχανών και αισθητηρίων, ανακοίνωση και καταγραφή βλαβών, αλάρμ και τηλεφωνική εντολή).

Ηλεκτρολογικές εργασίες συστήματος ψύξης

 • Σωληνώσεις, σχάρες και καλωδιώσεις για το ψυχροστάσιο και τους αεροψυκτήρες.

Εγκατάσταση παγομηχανής

 • Συμπιεστής με πάνελ ελέγχου, συμπυκνωτές, δίκτυο σωληνώσεων, μονώσεις, ηλεκτρονικός έλεγχος μέσω PLC και προγράμματος SCADA.

 

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Υποσταθμός Μέσης Τάσης 400KVA

 • Μετασχηματιστής, κυψέλες Μ.Τ., αντιστάθμιση ισχύος, πίνακες Χ.Τ. και Μ.Τ., καλωδιώσεις Χ.Τ. και Μ.Τ. και εξαερισμός υποσταθμού.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κίνησης και φωτισμού εργοστασίου

 • Φωτισμός, καλωδιώσεις ισχύος, ηλεκτρολογικοί πίνακες.

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 200KVA

 • Πλήρως αυτοματοποιημένο με όλα τα εξαρτήματα, εξάτμιση, δεξαμενή πετρελαίου, πεδίο ισχύος διακοπτών με μοτέρ τηλεχειρισμού για την αυτόματη μεταγωγή ΔΕΗ- Η/Ζ, ηλεκτρολογική εγκατάσταση ζεύγους – πεδίου μεταγωγής, τρίγωνο γείωσης.

Αλεξικέραυνο ιονισμού

ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 100μ2

 • Χωματουργικές εργασίες, εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικά κουφώματα, οπτοπλινθοδομές, επιχρίσματα, βαφές, διαμόρφωση χώρου συμπιεστών, βάσεις στήριξης συμπιεστών.

Λεπτομέρειες ακινήτου

 • Εμβαδόν:3.000μ²
 • Εμβαδόν ψυκτικών θαλάμων:550μ²
 • Συνολικός όγκος ψυκτικών θαλάμων:2.090μ³
 • Date:Ιούνιος 22, 2015
 • 0
 • Share on: